Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
NI-001NMC-202V

NMC-201V
View Full-Size ImageNMC-201V


- ส่งสัญญาณในย่านความถี่ VHF 165~210MHz
- สามารถส่งสัญญาณได้ระยะไกลสุงสุดกว่า 85เมตร
- ตอบสนองความถี่ 50HZ~15KHZ
- ใช้แบตเตอร์รี่ 9V. นานต่อเนื่องสูงสุด 10 ชม.