ขั้นตอนการอัพเดทซอฟท์แวร์: กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี

  1. ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์จากลิงค์ด้านล่าง แล้วบันทึกลงบน แฟลชไดรฟ์ USB (กรุณา format แฟลชไดรฟ์ USB ก่อนทำการบันทึก)
  2. เสียบ แฟลชไดรฟ์ USB เข้ากล่องรับสัญญาณดิจิตอล
  3. กด “เมนู” แล้วเลือก “อัพเดทซอฟท์แวร์” แล้วเลือก “อัพเดทซอฟท์แวร์ผ่าน USB” แล้วกดที่ไฟล์
  4. เครื่องจะปิดเปิดใหม่โดยอัตโนมัติ ค้นหาช่องรายการใหม่และรับชมได้ตามปกติ

ซอฟท์แวร์

สำหรับรุ่น CT2-4122 ให้ตรวจสอบสัญลักษณ์ด้านหลังเครื่อง

สำหรับรุ่น CT2-4122 จะต้องอัพเดทซอฟต์แวร์ 2 ครั้ง

  1. อัพเดทครั้งที่1 ใช้ไฟล์ usb_upgrade_all_flash_4122-1 อัพเดทเสร็จแล้วให้คืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน password : 000000
  2. และอัพเดทครั้งที่ 2 ใช้ไฟล์ usb_upgrade_all_flash_4122-2 อัพเดทเสร็จแล้วให้คืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน password : 000000

ps

ถ้ามีสัญลักษณ์ PS ตรงด้านหลังเครื่อง ให้ดาวน์โหลดจากลิ้งค์นี้ Link: CT2-4122
ถ้าไม่มีสัญลักษณ์ PS ตรงด้านหลังเครื่อง ให้ดาวน์โหลดจากลิ้งค์นี้ Link: CT2-4122


สำหรับรุ่น DTR-T2B ให้ตรวจสอบสัญลักษณ์ด้านหลังเครื่อง
ps

ถ้ามีสัญลักษณ์ PS ตรงด้านหลังเครื่อง ให้ดาวน์โหลดจากลิ้งค์นี้ Link: DTR-T2B
ถ้าไม่มีสัญลักษณ์ PS ตรงด้านหลังเครื่อง ให้ดาวน์โหลดจากลิ้งค์นี้ Link: DTR-T2B

สำหรับรุ่น DT-T2A ให้ดาวโหลดจากลิ้งค์นี้ Link: DT-T2A

หมายเหตุ : สำหรับคนมีปัญหาไฟเลี้ยงเสาอากาศปิดเอง

Share